โรงงาน

อุปกรณ์

องค์กรบังคับทางเทคนิคที่ Hongkang เป็นที่อุดมสมบูรณ์, นักพัฒนาเป็นจำนวนมาก. บริษัท มีอุปกรณ์การผลิต, ระบบคุณภาพที่สมบูรณ์และทันเวลาหลังการขายมาตรการการบริการและการบรรจุภัณฑ์การขนส่งอุปกรณ์ตรวจจับ, ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์, การประมวลผลกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาของความสามารถในการบริการทั้งหมด.

WORKSHOP