دو و میدانی سری

2018-09-10

3660 مسیر& درست سد

HK-AZJ-01 3660 مسیر& درست سد مواد: با کیفیت بالا لوله های فولادی جوش داده, چوب کاج. امکانات: هر دو جنس نر و نوع ماده قابل تنظیم می باشد, [...]
2018-09-11

4000 مسیر& درست سد

HK-ZAJ-02 4000 مسیر& درست سد رنگ: قرمز و سفید, آبی و سفید, سیاه و سفید (قابل تنظیم). ماده: با کیفیت بالا جوش داده شده [...]
2018-09-11

5000 مسیر& درست سد

HK-ZAJ-03 5000 مسیر& درست سد رنگ: قرمز و سفید, آبی و سفید, سیاه و سفید (قابل تنظیم). ماده: با کیفیت بالا جوش داده شده [...]
2018-09-11

موانع تاشو

HK-KLJ-01 موانع تاشو 1.Easy سیستم قابل تنظیم برای 5 ارتفاعات:1067/991/914/838/762 یا 4 ارتفاع:762/686/600/460 ; 2.surfacel گالوانیزه برای استفاده با دوام; 3.پاها تاشو برای [...]
2018-09-11

در حال اجرا موانع برای رقابت

HK-KLJ-02 رقابت مانع نام محصول در حال اجرا موانع برای رقابت مواد آلیاژ آلومینیوم,سازه های فلزی شعاع در حفاظت از ورزشکار که در حال اجرا [...]
2018-09-11

مانع آموزش

HK-KLJ-03 آموزش پرش از روی مانع مواد:درجه بالا لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های فولادی استفاده:مسابقه و رنگ:به عنوان عکس و یا سفارشی نوع:مسیر [...]